Kwaliteit & Accreditatie

How Are You Diagnostics zal zich bij het leveren van de diensten houden aan de normen die zijn vastgelegd in haar kwaliteitssysteem. Ons laboratorium werkt volgens ISO 15189 en is door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd per 17 februari 2022 conform de EN ISO 15189:2012 norm onder registratienummer M324. De accreditatie is van toepassing op de activiteiten, zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage (scope van de accreditatie), die is voorzien van het registratienummer M324.

Hiermee voldoet het laboratorium per Q1 2022 aan de eisen die de RvA stelt aan medische laboratoria. Met het behalen van de accreditatie heeft HAY aangetoond te voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technisch geldige resultaten te kunnen leveren. HAY is tevens NEN 7510 gecertificeerd, het normenkader voor Informatiebeveiliging in de zorg.

Kiwa NEN 7510 logo NL_ (1)