Klachtenregeling volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten, kan HAY Diagnostics haar dienstverlening verbeteren. Van klachten kan geleerd worden en zij kunnen aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor de kwaliteit van de verleende zorg nog beter wordt. Het kan zijn dat we er samen niet uit komen, dan is er altijd een de mogelijkheid om bemiddeling te vragen bij de SKGE-geschillencommissie.

Hoe klachten van patiënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het doel van de Wkkgz is een laagdrempelige en effectieve manier van het afhandelen van klachten te bieden, die ervoor zorgt dat zowel degene die een klacht heeft als de zorgverlener tevreden is. Voor meer informatie kunt de klachtenregeling volgens de Wkkgz erop nalezen (link). U vindt een link naar onze klachtenregeling volgens de Wkkgz hieronder evenals ons klachtenformulier. 

Download onze klachtenregeling

Link SKGE: https://www.skge.nl/

  Klachtenformulier

  Gegevens klager

  Geslacht

  Voorletters

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  Email

  Adres

  Land

  Postcode

  Huisnummer

  Telefoon

  Patiëntgegevens

  Alleen indien u niet klaagt namens u zelf maar namens een ander (patiënt).

  (let op: na ontvangst en registratie van de klacht zullen wij de patiënt mogelijk verzoeken om een machtiging te ondertekenen)

  Naam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Telefoon

  Klacht

  Klacht ontstaan in jaar

  Wat wilt u bereiken

  Klacht gaat over

  Korte omschrijving klacht