Klachtenregeling volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten, kan HAY Diagnostics haar dienstverlening verbeteren. Van klachten kan geleerd worden en zij kunnen aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor de kwaliteit van de verleende zorg nog beter wordt. Het kan zijn dat we er samen niet uit komen, dan is er altijd een de mogelijkheid om bemiddeling te vragen bij de SKGE-geschillencommissie.

Hoe klachten van patiënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het doel van de Wkkgz is een laagdrempelige en effectieve manier van het afhandelen van klachten te bieden, die ervoor zorgt dat zowel degene die een klacht heeft als de zorgverlener tevreden is. Voor meer informatie kunt de klachtenregeling volgens de Wkkgz erop nalezen (link). U vindt een link naar onze klachtenregeling volgens de Wkkgz hieronder evenals ons klachtenformulier. 

Download onze klachtenregeling

Link SKGE: https://www.skge.nl/

  Klachtenformulier

  Gegevens klager

  Geslacht
  Voorletters
  Tussenvoegsel
  Achternaam
  Email

  Adres

  Land
  Postcode
  Huisnummer
  Telefoon

  Patiëntgegevens

  Alleen indien u niet klaagt namens u zelf maar namens een ander (patiënt).

  (let op: na ontvangst en registratie van de klacht zullen wij de patiënt mogelijk verzoeken om een machtiging te ondertekenen)

  Naam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Telefoon

  Klacht

  Klacht ontstaan in jaar
  Wat wilt u bereiken
  Klacht gaat over
  Korte omschrijving klacht