Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier staan alle antwoorden op de meest gestelde vragen. Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

PCR-Coronatest

Veel van onze testen kunt u in volledige anonimiteit laten uitvoeren. Aangezien bij de rt-PCR test voor SARS-CoV-2 er een meldingsplicht bij de GGD bestaat, kunnen wij deze niet anoniem uitvoeren. Uiteraard werken wij volgens ISO 27001 en volgen de richtlijnen uit de AVG om uw privacy te waarborgen.

– Neem uw eigen identiteitsbewijs mee.
– Neem uw boardingpas mee op papier of op uw telefoon. De Boardingpas vindt u in de bijlage van de afspraakbevestiging, welke u per mail heeft ontvangen.

Zorg ervoor dat u op tijd bent voor uw testafspraak, maar kom niet te vroeg. Hierdoor voorkomt u dat u lang moet wachten. Blijft u vooral in uw auto wachten en zet indien u stilstaat de motor uit.

Thuis of op uw (vakantie)adres:
– U blijft thuis of op uw vakantieadres en gaat alleen naar buiten om u te laten testen.
– U ontvangt geen bezoek, behalve de huisarts als dat nodig is.
– U houdt 1,5 meter afstand van uw huisgenoten/gezinsleden.
– U volgt de basisregels van de Rijksoverheid op.
– U schrijft alvast op met wie u de afgelopen dagen contact heeft gehad.

Testafspraak:
– U gaat, zoveel mogelijk alleen, op de afgesproken datum en tijdstip naar de testlocatie voor de testafname.
– U houdt uw e-mail in de gaten voor een melding dat uw testuitslag beschikbaar is.
– U blijft thuis of op uw vakantieadres tot de testuitslag bekend is.

Worden uw klachten erger? Neem dan contact op met de huisarts of de huisartsenpost.

U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 72 uur, een e-mail, waarin staat dat de uitslag klaarstaat op onze resultatenwebsite results.howareyoudiagnostics.com. De GGD kan in uitzonderlijke gevallen contact met u opnemen.

– Is de uitslag positief? Dan draagt u het nieuwe Coronavirus bij u. U blijft zich aan de regels houden: U blijft thuis, ontvangt geen bezoek en houdt minimaal 1,5 meter
– Afstand tot anderen. Ook uw huisgenoten blijven thuis in quarantaine. Wij vragen u om iedereen met wie u in de afgelopen dagen minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter contact heeft gehad te benaderen en op de hoogte te stellen. Het is belangrijk dat u zelf uw huisarts, werkgever en/of bedrijfsarts op de hoogte stelt van de positieve uitslag.

– Is de uitslag negatief? Dan had u op het moment van testen geen Coronavirus bij u. U hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij u een nauw contact bent van een patiënt met
– Het nieuwe Coronavirus. In dat geval blijft u de resterende dagen van de quarantaineperiode van 10 dagen thuis. Ook als u negatief bent getest blijven de regels gelden die voor iedereen gelden: blijf op 1,5 meter afstand van mensen die niet bij u in huis wonen, was regelmatig je handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Krijgt u opnieuw klachten of andere klachten die passen bij Corona? Blijf dan thuis en maak een nieuwe testafspraak of neem contact op met uw huisarts.

Wacht u op de uitslag van uw test? U kunt alvast opschrijven met wie u de afgelopen dagen contact heeft gehad. U hoeft alleen de namen op te schrijven van de mensen met wie u 15 minuten of langer op minder dan 1,5 meter afstand samen bent geweest 2 dagen voordat de klachten begonnen, tot het moment dat u thuis bent gebleven. Een voorbeeld: U kreeg op woensdag klachten. U schrijft dan de namen op vanaf maandag van de personen met wie u 15 minuten of langer contact heeft gehad, op minder dan 1,5 meter afstand. Blijkt uit de test dat u Corona heeft? Dan verzoeken wij u om hierover de personen op uw lijst te informeren. Deze personen kunnen mogelijk ook besmet zijn.

U moet thuis in isolatie uitzieken, omdat u besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook uw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door u besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten.

U mag weer uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat u ziek werd. Heeft u een verminderde weerstand? Dan mag u pas uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 14 dagen geleden is dat u ziek werd. Raadpleeg ook de website van het RIVM en houdt u aan het advies.

Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Dit wordt naar ons laboratorium gebracht voor de PCR-test.

Met een PCR wordt een stukje genetisch materiaal van het virus sterk vermenigvuldigd, om het aan te kunnen tonen. De PCR-test heeft een hoge testgevoeligheid. Dat betekent dat de PCR-test het virus ook oppikt bij iemand die (nog) weinig virus bij zich draagt. De PCR-test is dezelfde test zoals ook gebruikt op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties en in ziekenhuizen.

Indien u klachten heeft die passen bij COVID-19, is het altijd aanbevolen om u te laten testen. Dus ook als er eerder Covid-19 is vastgesteld zult u bij klachten toch een test moeten laten uitvoeren.

De uitslag is altijd een momentopname en beschermt u niet tegen een besmetting. U kunt altijd na het testen besmet raken met het virus.

Nee, u kunt uw afspraak niet annuleren. De voorbereidingskosten zijn namelijk al gemaakt en de afspraak staat in de agenda waardoor wij geen andere klanten meer in kunnen plannen.
Wel kunt u op een later tijdstip, uiterlijk 24 uur na de originele afspraak een test laten afnemen. Neem hiervoor uw boardingpas mee op papier of op uw telefoon. Mocht u verhinderd zijn en/ of als u niet kunt komen, laat ons dit dan weten via info@howareyoudiagnostics.com en vermeld hierbij altijd uw barcode van de boardingpas of afspraaknummer met uw persoonsgegevens.

Zelfafnametest algemeen

Een zelfafnametest is geen zelftest. Het monster (het sample) wordt door uzelf met behulp van de aan u toegestuurde materialen afgenomen en vervolgens opgestuurd naar ons laboratorium. Vanaf het moment dat uw monster ontvangen is, vindt het onderzoek (de eigenlijke test) op exact dezelfde wijze plaats als in het ziekenhuislaboratorium.

Vertoont u bepaalde symptomen of heeft u in het verleden bepaalde klachten gehad? Dan wilt u natuurlijk graag weten of én wat er aan de hand is (geweest). Heeft u bijvoorbeeld een virusinfectie, een seksueel overdraagbare aandoening of een vitaminetekort onder de leden (gehad)? Een goed geverifieerde of gevalideerde test kan u hier meer duidelijkheid over geven. Dit kan bij uw lokale zorgverlener, zoals: de huisarts of de GGD. U kunt er ook voor kiezen om van een zelfafnametest gebruik te maken. Dit kan bijvoorbeeld, wanneer u:

– liever anoniem blijft;
– weinig tijd heeft voor een bezoek aan uw zorgverlener;
– het niet prettig vindt om bij uw zorgverlener langs te gaan;
– niet door uw zorgverlener wordt geholpen;
– snel meer duidelijkheid wilt.

De aanschaf van testen is losgekoppeld van de persoon die deze uiteindelijk gebruikt. U kunt bij ons ook geen account aanmaken om testen te bestellen. Wij weten dus niet welke test er door wie besteld is, omdat wij deze gegevens na enkele dagen verwijderen. Bij de registratie van de test in onze app, vragen wij u minimaal gegevens in te vullen die het voor ons mogelijk maken om met u te kunnen communiceren. Dit mogen uiteraard ook “tijdelijke” gegevens zijn. Als u maar bereikbaar bent. Wel vragen wij u om zo eerlijk mogelijk te zijn over uw leeftijd, woonplaats (De plaats waar u gewoonlijk verblijft) en andere niet tot personen herleidbare gegevens. Deze gegevens worden door ons anoniem gebruikt in statistieken, welke een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de volksgezondheid. Omdat wij geen deelnemer of adresgegevens registreren is het belangrijk om voor communicatie over de uitslagen altijd de barcode van uw test te vermelden bij correspondentie. Indien onze arts-microbioloog erg afwijkende resultaten heeft gevonden, sturen wij u een verzoek om contact met deze zorgprofessional of met ons op te nemen voor advies. Deze keuze maakt u zelf.

Uiteraard kunt u testen voor andere mensen bestellen. Voor de terugkoppeling van uitslagen is het echter een vereiste dat iedere deelnemer zijn/haar eigen account aanmaakt.

Deze kunnen gewoon bij het huishoudelijk afval. De prikkers zijn namelijk zo gemaakt dat ze meteen weer terugtrekken wanneer ze zijn gebruikt.

Heb ik Corona gehad zelfafnametest

Niet iedereen die met het nieuwe Coronavirus in contact komt, krijgt klachten en wordt ziek. Lang niet iedereen gaat daarmee naar de huisarts of neemt contact op met het landelijke nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test. Dit maakt het moeilijk om in te schatten hoeveel mensen daadwerkelijk ziek zijn en hoeveel mensen de besmetting hebben gehad. Met een antistoftest kan een indruk verkregen worden hoeveel mensen daadwerkelijk besmet zijn geraakt en kan de verspreiding van het virus beter worden vervolgd. Dit kan belangrijk zijn bij beslissingen m.b.t. contactbeperkingen.

Wanneer iemand een virusinfectie binnenkrijgt gaat het lichaam het afweersysteem in stelling brengen. Dit afweersysteem bestaat uit verschillende onderdelen. Eén daarvan is de productie van antistoffen; de zgn. ‘aangeleerde afweer’. Dat betekent dat het lichaam specifiek reageert op het virus en daardoor even tijd nodig heeft om het binnengekomen virus te herkennen als ‘vreemd’. Het andere deel van de afweer is het ‘aangeboren systeem’; die afweer hebben we vrijwel allemaal bij de geboorte en reageert altijd snel bij een infectie en is echter niet zo nauwkeuring. In het algemeen is het zo dat bij een eerste keer dat het lichaam het virus tegenkomt ook een soort geheugen opbouwt. Dat betekent dat als iemand voor een 2de keer hetzelfde virus ziet het lichaam adequaat reageert en het virus direct onschadelijk maakt en verwijderd.
Bij het nieuwe Coronavirus moet het ‘aangeleerde afweersysteem’ nog opgebouwd worden en weten we nog niet precies hoe dit aangeleerde afweersysteem zich gedraagt. Het kan ook zo zijn dat er nu na een infectie soms lage antistofconcentraties gemeten worden, maar dat bij een 2de infectie met het Coronavirus die concentraties snel omhoog gaan en ons beschermen. Dat weten we ook nog niet.

Als iemand op Infectiedag 0 het Coronavirus krijgt dan maakt iemand na 7-14 dagen antistoffen van de IgM en van de IgA klasse aan. Later ontstaan de langer aanwezig blijvende antistoffen van de IgG klasse. Met andere woorden het is erg belangrijk om te weten in welke fase van een Corona infectie iemand zich bevindt. Vroeg in de infectie worden alleen IgA antistoffen gevonden, wat verder kunnen zowel IgA als IgG antistoffen gemeten worden en nog veel verder in de tijd alleen IgG antistoffen. Voor How Are You Diagnostics zijn deze gegevens niet bekend. Daarom geven we bij een uitslag altijd een toelichting met de diverse interpretatiemogelijkheden. Het kan daarbij ook zo zijn dat How Are You Diagnostics een vervolg monster na 2 à 3 weken adviseert om een eventueel verloop in de antistof gehaltes aan te kunnen tonen.

De Corona antistoftest is een zelfafname. Door middel van een vingerprik neemt u een bloedmonster bij uzelf af uit een vingertop, Dat kunt u rustig thuis op een geschikt moment doen. Daarna stuurt u het monster in de bijgevoegde retourenvelop via een antwoordnummer terug naar ons laboratorium. Daar wordt, door middel van een ELISA, nagegaan of u IgA- en IgG antistoffen heeft aangemaakt. Wanneer de antistoftest klaar is krijgt u een melding via de app en kunt u het rapport bekijken.

Als je wil weten of je een Corona virus infectie gehad hebt (relatief kort geleden of in het verleden) kun je de ‘heb ik Corona gehad’ test doen. Ook kun je de test aanschaffen om te kijken of je antistoffen hebt ontwikkeld. Wetenschappelijk is het nu nog niet duidelijk of de aanwezigheid van antistoffen ook daadwerkelijk beschermen tegen een nieuwe infectie. Dat zal de tijd moeten leren. De antistoffen zijn vanaf 2 à 3 weken na het begin van de infectie aan te tonen. U kunt de test dus het beste na 14 dagen gebruiken.

Voor de ‘heb ik Corona gehad’ test hebben we in het laboratorium een bepaalde hoeveelheid bloed nodig. Van iedere bloedafname bestaat ongeveer 45% uit bloedcellen, die we niet gebruiken voor de test. We voeren de test uit op het vloeibare deel van het bloed, het serum. Dat is de reden waarom we toch wel een bepaalde hoeveelheid willen ontvangen. Lukt het niet met 1 enkele vingerprik neem dan een andere vinger en herhaal de priksessie nog een keer met de andere bijgeleverde prikker.

Binnen How Are You Diagnostics hebben nagekeken hoe lang monsters goed blijven. We hebben daarvoor in de hete week in juni een aantal bloedmonsters buiten de koelkast bewaard en bij 27°C neergezet. De resultaten bleken zeker 5 dagen hetzelfde te blijven. Dus met andere woorden uw bloedmonster blijft goed houdbaar als het pakketje met PostNL verstuurd wordt. Een aantekening is wel dat het verstandiger is om de afname en het versturen op een maandag of op een dinsdag te doen zodat er geen weekend tussen zit.

In het algemeen gaat men ervan uit dat als iemand IgG antistoffen heeft hij/zij beschermd (immuun) is tegen een 2de infectie met een virus. Voor Corona virus infecties is dat nog niet geheel duidelijk en in grote aantallen mensen bestudeerd. In de wetenschappelijke literatuur wordt ook gesproken van zgn. cellulaire immuniteit, die belangrijk zou zijn in de afweer tegen Corona virus.

Dat is niet zeker; IgA antistoffen worden in algemeen vroeg in een infectie geproduceerd bij zgn. slijmvlies infecties zoals Corona virus infecties van de luchtwegen. Of bijvoorbeeld bij een infecties zoals Pfeiffer of angina in de keel. Het bewijs van een infectie met Corona virus vindt plaats door het aantonen van (deeltjes) van het RNA van het Corona virus met behulp van een zgn. polymerase ketting reactie of door middel van het kweken van het Corona virus in daarvoor speciaal ingerichte laboratoria.

SARS-CoV-2 betekent Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dat is de wetenschappelijke naam voor het nieuwe Coronavirus. Andere reeds bekende Coronavirussen zijn het Middle East Respiratory Syndrome (MERS), een Coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt, en bijvoorbeeld de Coronavirussen 229E, OC43, NL63 en HKUI1 COVID-19 staat voor Coronavirus Disease 2019; het ziektebeeld dat door het virus veroorzaakt wordt. Het jaartal verwijst naar het jaar waarin het virus in China is ontdekt.

Ja, natuurlijk met de uitslag van How Are You Diagnostics kunt u zeker naar uw huisarts gaan. U kunt aangeven dat wij dezelfde test gebruiken als die gebruikt wordt in de ziekenhuis laboratoria.

Uitslag zelfafnametest

Voor het overgrote deel van onze testen geldt dat u binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw monster in ons laboratorium u de uitslag in de app kunt verwachten. U krijgt van ons een melding zodra deze uitslag beschikbaar is.

Voor een aantal testen kan het verontrustend zijn indien u positief getest wordt. Wij adviseren u altijd over de vervolgstappen die u aan de hand van uw uitslag kunt nemen. Uiteraard is het ook mogelijk om hierover met onze arts-microbioloog te praten. U zult dan wel uw barcode van de test en de door u ontvangen resultaten bij de hand moeten houden, zodat onze arts-microbioloog toegang heeft tot uw resultaten. Uiteraard kan dit gesprek anoniem plaatsvinden.

Onze systemen zijn erop ingericht om in volledige anonimiteit laboratoriumtesten uit te kunnen voeren. Op basis van de barcode op de buis, die geregistreerd wordt in ons Laboratorium Informatie Systeem (LIS) koppelen wij de resultaten. Onze arts-microbioloog, die alleen toegang heeft tot de “niet naar personen herleidbare gegevens”, beoordeelt de resultaten en geeft deze vrij en koppelt deze resultaten aan het juiste advies. In een andere database zijn uw gegevens versleuteld opgeslagen. Dit is noodzakelijk om u het pakketje te kunnen verzenden. Ons systeem koppelt de contactgegevens aan de barcode van de buis. Het is voor ons niet mogelijk om te raadplegen welke buis aan welke deelnemer gekoppeld is. Door een automatisch proces wordt het resultaat van de test beveiligd weggeschreven voor u als gebruiker. U krijgt vervolgens een bericht dat uw resultaten klaar staan. Deze zijn dus alleen in te zien door uzelf. Uw gegevens worden 6 weken na de registratie volledig verwijderd uit ons laboratorium informatiesysteem.

HAY is een organisatie met een sterke focus op innovaties rondom laboratoriumdiagnostiek.

Maak een afspraak

Zelfafnametesten

Service

Copyright 2021 HAY diagnostics. All rights reserved.