Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hiernaast staan alle antwoorden op de meest gestelde vragen. Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Zelfafnametest

Een zelfafnametest is geen zelftest. Het monster (het sample) wordt door uzelf met behulp van de aan u toegestuurde materialen afgenomen en vervolgens opgestuurd naar ons laboratorium. Vanaf het moment dat uw monster ontvangen is, vindt het onderzoek (de eigenlijke test) op exact dezelfde wijze plaats als in het ziekenhuislaboratorium.

Vertoont u bepaalde symptomen of heeft u in het verleden bepaalde klachten gehad? Dan wilt u natuurlijk graag weten of én wat er aan de hand is (geweest). Heeft u bijvoorbeeld een virusinfectie, een seksueel overdraagbare aandoening of een vitaminetekort onder de leden (gehad)? Een goed geverifieerde of gevalideerde test kan u hier meer duidelijkheid over geven. Dit kan bij uw lokale zorgverlener, zoals: de huisarts of de GGD. U kunt er ook voor kiezen om van een zelfafnametest gebruik te maken. Dit kan bijvoorbeeld, wanneer u:

– liever anoniem blijft;
– weinig tijd heeft voor een bezoek aan uw zorgverlener;
– het niet prettig vindt om bij uw zorgverlener langs te gaan;
– niet door uw zorgverlener wordt geholpen;
– snel meer duidelijkheid wilt.

De aanschaf van testen is losgekoppeld van de persoon die deze uiteindelijk gebruikt. U kunt bij ons ook geen account aanmaken om testen te bestellen. Wij weten dus niet welke test er door wie besteld is, omdat wij deze gegevens na enkele dagen verwijderen. Bij de registratie van de test in onze app, vragen wij u minimaal gegevens in te vullen die het voor ons mogelijk maken om met u te kunnen communiceren. Dit mogen uiteraard ook “tijdelijke” gegevens zijn. Als u maar bereikbaar bent. Wel vragen wij u om zo eerlijk mogelijk te zijn over uw leeftijd, woonplaats (De plaats waar u gewoonlijk verblijft) en andere niet tot personen herleidbare gegevens. Deze gegevens worden door ons anoniem gebruikt in statistieken, welke een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de volksgezondheid. Omdat wij geen deelnemer of adresgegevens registreren is het belangrijk om voor communicatie over de uitslagen altijd de barcode van uw test te vermelden bij correspondentie. Indien onze arts-microbioloog erg afwijkende resultaten heeft gevonden, sturen wij u een verzoek om contact met deze zorgprofessional of met ons op te nemen voor advies. Deze keuze maakt u zelf.

Uiteraard kunt u testen voor andere mensen bestellen. Voor de terugkoppeling van uitslagen is het echter een vereiste dat iedere deelnemer zijn/haar eigen account aanmaakt.

Deze kunnen gewoon bij het huishoudelijk afval. De prikkers zijn namelijk zo gemaakt dat ze meteen weer terugtrekken wanneer ze zijn gebruikt.

Uitslag test

Voor het overgrote deel van onze testen geldt dat u binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw monster in ons laboratorium u de uitslag in de app kunt verwachten. U krijgt van ons een melding zodra deze uitslag beschikbaar is.

Voor een aantal testen kan het verontrustend zijn indien u positief getest wordt. Wij adviseren u altijd over de vervolgstappen die u aan de hand van uw uitslag kunt nemen. Uiteraard is het ook mogelijk om hierover met onze arts-microbioloog te praten. U zult dan wel uw barcode van de test en de door u ontvangen resultaten bij de hand moeten houden, zodat onze arts-microbioloog toegang heeft tot uw resultaten. Uiteraard kan dit gesprek anoniem plaatsvinden.

Onze systemen zijn erop ingericht om in volledige anonimiteit laboratoriumtesten uit te kunnen voeren. Op basis van de barcode op de buis, die geregistreerd wordt in ons Laboratorium Informatie Systeem (LIS) koppelen wij de resultaten. Onze arts-microbioloog, die alleen toegang heeft tot de “niet naar personen herleidbare gegevens”, beoordeelt de resultaten en geeft deze vrij en koppelt deze resultaten aan het juiste advies. In een andere database zijn uw gegevens versleuteld opgeslagen. Dit is noodzakelijk om u het pakketje te kunnen verzenden. Ons systeem koppelt de contactgegevens aan de barcode van de buis. Het is voor ons niet mogelijk om te raadplegen welke buis aan welke deelnemer gekoppeld is. Door een automatisch proces wordt het resultaat van de test beveiligd weggeschreven voor u als gebruiker. U krijgt vervolgens een bericht dat uw resultaten klaar staan. Deze zijn dus alleen in te zien door uzelf. Uw gegevens worden 6 weken na de registratie volledig verwijderd uit ons laboratorium informatiesysteem.

HAY is een organisatie met een sterke focus op innovaties rondom laboratoriumdiagnostiek.

Zelfafnametesten

Service

Copyright 2020 HAY diagnostics. All rights reserved.