Complaints procedure

Complaints procedure according to the Care (Quality, Complaints and Disputes) Act (Wkkgz)

Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten, kan HAY Diagnostics haar dienstverlening verbeteren. Van klachten kan geleerd worden en zij kunnen aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor de kwaliteit van de verleende zorg nog beter wordt. Het kan zijn dat we er samen niet uit komen, dan is er altijd de mogelijkheid om bemiddeling te vragen bij de SKGE-geschillencommissie.

How patient complaints are handled within a healthcare organisation is regulated by the Care (Quality, Complaints and Disputes) Act. The aim of the Wkkgz is to provide an accessible and effective way of dealing with complaints, ensuring that both the person making the complaint and the healthcare provider are satisfied. For more information, please read the complaints procedure according to the Wkkgz (link). You will find a link to our complaints procedure according to the Wkkgz below, as well as our complaints form.

Download our complaints procedure

Link SKGE:  https://www.skge.nl/

  Complaint form

  Details of complainant

  Sex
  Initials
  Surname prefix
  Surname
  Email

  Address

  Country
  Postcode
  House number
  Telephone

  Patient details

  Only if you are not complaining on your own behalf but on behalf of another person (patient).

  (please note that after receiving and registering the complaint, we may ask the patient to sign an authorisation)

  Name
  Sex
  Date of birth
  Telephone

  Complaint

  Complaint arising in year
  What you want to achieve
  Complaint is about
  Short description of complaint
  HAY is an organisation with a strong focus on innovations in laboratory diagnostics.

  Make an appointment

  Self-sampling tests

  Service

  Copyright 2021 HAY diagnostics. All rights reserved.
  has been added to the cart. View Cart