Complaints procedure according to the Care (Quality, Complaints and Disputes) Act (Wkkgz)

A complaint can be an important signal. By dealing adequately with complaints, HAY Diagnostics can improve its services. Complaints are opportunities to learn lessons, and can trigger measures to improve the quality of the care provided. It may be that we are unable to reach a solution together, in which case there is always the possibility of requesting mediation from the SKGE Dispute Commission.

Hoe klachten van patiënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het doel van de Wkkgz is een laagdrempelige en effectieve manier van het afhandelen van klachten te bieden, die ervoor zorgt dat zowel degene die een klacht heeft als de zorgverlener tevreden is. Voor meer informatie kunt de klachtenregeling volgens de Wkkgz erop nalezen (link). U vindt een link naar onze klachtenregeling volgens de Wkkgz hieronder evenals ons klachtenformulier. 

Download our complaints procedure

Link SKGE: https://www.skge.nl/

  Complaint form

  Details of complainant

  Sex

  Initials

  Surname prefix

  Surname

  Email

  Address

  Country

  Postcode

  House number

  Telephone

  Patiëntgegevens

  Alleen indien u niet klaagt namens u zelf maar namens een ander (patiënt).

  (let op: na ontvangst en registratie van de klacht zullen wij de patiënt mogelijk verzoeken om een machtiging te ondertekenen)

  Name

  Sex

  Date of birth

  Telephone

  Complaint

  Complaint arising in year

  What you want to achieve

  Complaint is about

  Short description of complaint