Data Subject Request

    Moet How Are You Diagnostics aangeven of ze uw persoonsgegeven verwerken of hebben verwerkt?

    Wilt u een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens?

    Hoe wilt u deze gegevens ontvangen?

    How Are You Diagnostics will contact you to perform an identity verification and to verify the legitimacy of your request.