Webshop

Download the General Terms and Conditions

Voor het verrichten van laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden van How Are You Diagnostics B.V., statutair gevestigd te Lelystad aan de Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6049590.

Article 1 Definitions

The following definitions apply in these general terms and conditions:

 • General Terms and Conditions: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Services: All activities, in whatever form, performed by How Are You Diagnostics B.V. for or on behalf of the Client.
 • HAY Diagnostics: How Are You Diagnostics B.V.
 • Deelnemer: degene op wiens persoon het laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende werkzaamheden of overige werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben.
 • Client: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf die opdracht geeft tot het verrichten van het laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden en voor betaling daarvan zorgdraagt. De consument die via internet testen besteld wordt hieraan gelijkgesteld.
 • Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en How Are You Diagnostics B.V., waarbij door een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, app of andere communicatiemiddelen.
 • Koop op afstand: Zie Dienstverlening op afstand.
 • Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen HAY Diagnostics en de Opdrachtgever.
 • Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en HAY diagnostics B.V.
 • In writing: Overal in deze Algemene Voorwaarden waar schriftelijk staat wordt dit gelijkgesteld aan e-mail.

Article 2 Applicability

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HAY Diagnostics en overeenkomsten tussen HAY Diagnostics en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Article 3 Offers

 1. Offers and/or quotations are made in writing and/or electronically and/or through the app and the website.
 2. All offers and/or quotations of HAY Diagnostics are free of obligation, unless a period for acceptance is set in the offer and/or quotation. If a period for acceptance is set in the offer and/or quotation, the offer and/or quotation will lapse when this period has expired.
 3. HAY Diagnostics cannot be held to its offers and/or quotations if the Client should have understood, in accordance with terms of reasonableness and fairness and according to generally accepted views, that the offer and/or quotation or a part thereof contain(s) an obvious mistake or slip of the pen.
 4. If the acceptance differs from that offered in the offer or quotation, including on minor points, HAY Diagnostics will not be bound by it. In such cases, the Agreement will not come into being on the basis of this divergent acceptance, unless otherwise indicated by HAY Diagnostics.
 5. De door HAY genoemde doorlooptijd om resultaten terug te koppelen aan de deelnemer of opdrachtgever, moeten gezien worden als streeftermijn en niet als fatale termijn.

Article 4 Creation of agreement

An agreement with HAY Diagnostics will only be concluded after HAY Diagnostics has confirmed its conclusion in writing, or if HAY Diagnostics has realised the instruction without reservation. 

In the case of activities for which, according to their nature and scope, no quotation or instruction confirmation is sent, acceptance of payment shall also be regarded as instruction confirmation.

Article 5 Performance of agreement

 1. HAY Diagnostics will perform the Agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship.
 2. HAY Diagnostics is entitled to have certain work carried out by third parties. The applicability of Article 7:407(2) and 7:409 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.
 3. The Client shall provide HAY Diagnostics in a timely manner with all information or instructions necessary for the performance of the agreement or which the Client should reasonably understand are necessary for the performance of the agreement. If such information and instructions are not provided or not provided in good time, HAY Diagnostics will be entitled to suspend performance of the agreement. Any additional costs incurred as a result of the delay will be borne by the Client.
 4. The applicability of Article 7:404 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.

Article 6 Remote Purchase and/or Service

 1. This provision only applies to Clients who are Consumers.
 2. In the case of Remote Purchase, delivery must take place within thirty days at the latest.
 3. In the case of Remote Purchase, the Client shall have the right to revoke the agreement during fourteen calendar days after receipt of the goods delivered by HAY Diagnostics, without giving reasons
 4. In the case of Remote Purchase, the Client shall have the right to revoke the agreement after thirty calendar days if HAY Diagnostics has not delivered the product within fourteen calendar days, unless the parties have agreed upon a different delivery period.
 5. In the case of Remote Services, the Customer has the right to revoke the Agreement during fourteen calendar days after the conclusion of the Agreement, without giving reasons. If HAY Diagnostics has not fulfilled its obligation to provide information or has not provided information in the correct form, the Client will be entitled to dissolve the agreement during a period of three months after receipt of the goods delivered by HAY Diagnostics or after the conclusion of the agreement, without giving reasons. If HAY Diagnostics nevertheless complies with the obligation to provide information within those three months, the period of fourteen calendar days will start the day after HAY Diagnostics has complied with that obligation.
 6. The Client may revoke the Agreement with HAY Diagnostics in a manner chosen by the Client.
 7. The right of revocation expires when the Service has been fully performed. The right of revocation will also lapse if HAY Diagnostics has commenced the performance of the Service with the explicit prior consent of the Client and if the Client has acknowledged that it will lose its right of revocation as soon as HAY Diagnostics has performed the Service in full.
 8. If the Client returns the delivered goods, the Client must return the goods in unopened packaging, with all delivered accessories and in their original condition. The shipping costs for returning the goods will be borne by the Client.
 9. If the Client has exercised its right of revocation, the Client must return the goods within 14 calendar days after the Client has informed HAY Diagnostics that it is revoking the agreement.
 10. If the Client has exercised its right of revocation, HAY Diagnostics will repay the full amount paid in advance, including the shipping costs, no later than fourteen calendar days after the dissolution of the agreement.
 11. If the goods are not available, HAY Diagnostics will inform the Client as soon as possible and HAY Diagnostics will refund the amount paid within fourteen calendar days at the latest. If HAY Diagnostics and the Client agree that a good of similar quality and price may be delivered, the shipping costs for returning the goods will be borne by HAY Diagnostics. The above will only apply if the Client makes use of its right of dissolution during the cooling-off period.
 12. The provisions of this article do not apply if the Agreement pertains to:
 13. hygienic products of which the Client has broken the seal;
 14. products and/or services which, with the consent of the Client, have already been delivered within the cooling-off period;
 15. products and/or services that cannot be returned due to their nature;
 16. products and/or services that spoil or age quickly;
 17. products and/or services of a personal nature;
 18. bespoke products and/or services.

Article 7 Release of body material

 1. HAY Diagnostics is niet aansprakelijk voor het goede transport, van lichaamsmateriaal in de periode voordat het wordt ingenomen door How Are You Diagnostics B.V..Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de af te geven lichaamsmaterialen afkomstig zijn van de Deelnemer en dat deze op een adequate wijze volgens instructies vrijwillig zijn afgenomen. Een uitzondering op dit artikel wordt gevormd door de monsters die door HAY zelf worden afgenomen. 

Article 8 Applicability of the Medical Treatment Agreement Act

 1.  
  1. Tussen HAY Diagnostics en de Opdrachtgever en/of Deelnemer komt geengeneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand, omdat het onderzoek niet rechtstreeks betrekking heeft op een persoon. De Deelnemer is in principe nietbekend bij HAY Diagnostics.
  2. Een uitzondering op de toepasbaarheid van Artikel 8 wordt gevormd voor onze testen op meldings-plichtige ziekten uit de groepen A, B1, B2 en C. Om deze testen te kunnen bestellen is een opgave van een Burger Service Nummer (BSN) van de deelnemer verplicht en is de Deelnemer bekend bij HAY Diagnostics. 
 2. Aangezien HAY Diagnostics dus geen direct contact heeft met de deelnemer          
      verzet de aard van de rechtsbetrekking zich tegen toepasselijkheid van de
      volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek:
 3. Article 7:447 (representation of minor),
 4. Article 7:448 (duty of disclosure),
 5. Article 7:449 (right not to know),
 6. Article 7:450 (permission),
 7. Article 7:451 (recording consent),
 8. Artikel 7:459 (privacy deelnemer),
 9. Article 7:460 (prohibition of termination),
 10. Article 7:462 (central liability),
 11. Article 7:465 (incapacitated),
 12. Article 7:466 (emergencies).
 13. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor nakoming van de verplichtingen van de
        hulpverlener uit hoofde van voornoemde wetsartikelen.
 14. De aard van de rechtsbetrekking verzet zich niet tegen toepasselijkheid van de
       volgende artikelen:
 15. Artikel 7:452 (medewerkingsplicht Deelnemer),
 16. Article 7:453 (good care provision),
 17. Article 7:454 (obligation to retain records),
 18. Article 7:455 (right to destroy records),
 19. Article 7:456 (right to inspect and copy records),
 20. Article 7:457 (obligation of secrecy),
 21. Article 7:458 (data for scientific research),
 22. Article 7:461 (remuneration),
 23. Artikel 7:463 (verbod uitsluiting aansprakelijkheid ten opzichte van Deelnemer),
 24. Article 7:467 (anonymous body material).
 25. The applicability of Article 7:463 of the Dutch Civil Code does not imply a prohibition on the exclusion of liability vis-à-vis the Client as referred to in Article 1 of these general terms and conditions.

Article 9 Termination of assignment by Client

 1. If the Client terminates the agreement, the Client will pay the rate associated with the performance of the assignment, insofar as performance of the assignment has already commenced. This will not affect the possibility of HAY Diagnostics to claim additional compensation from the Client.

Article 10 Force Majeure

 1. HAY Diagnostics is not required to comply with any obligation vis-à-vis the Client if HAY Diagnostics is impeded from doing so as the result of a circumstance which is not the result of negligence on its part, and for which it cannot be held to blame in law, by virtue of a legal act or in accordance with generally held opinions, including but not limited to: strikes and/or work stoppages (whether organised by a trade union or unorganised), government measures impeding the production and/or service as well as (whether or not attributable) shortcomings on the part of suppliers as a result of which HAY Diagnostics cannot fulfil its obligations vis-à-vis the Client in whole or in part.
 2. Even if HAY Diagnostics is already in default, it will be entitled to invoke force majeure.

Article 11 Payment

 1. Payment must be made within three weeks of the invoice date. Payments must be made to the bank or giro account designated by HAY Diagnostics.
 2. In the event of late payment, the Client will be in default and will owe default interest of 1% per month, part of a month being deemed a full month, from the due date up to and including the date of full payment. The default interest is also due on the administrative costs mentioned in paragraph 3 of this article and the extrajudicial costs mentioned in paragraph 4 of this article.
 3. If payment is not made within the period mentioned in paragraph 1, HAY Diagnostics will send a reminder to the Client, in which the Client is granted a period of 14 days to then fulfil its obligations. If the Client fails to pay within the latter term, HAY Diagnostics will send a second and final reminder to the Client, which will include a charge of at least €12.50 for administration costs in addition to the amount due and the default interest. Whether or not such reminders are sent does not alter the fact that the Client is in default and owes default interest.
 4. If the Client remains in default despite the reminders sent in accordance with paragraph 3, all costs associated with the subsequent collection, both judicial and extrajudicial, will be borne by the Client. The extrajudicial costs are set at a minimum of 15% of the principal sum and the contractual interest due on it, as referred to in paragraph 2 of this article. The extrajudicial costs are at least €25 per collection.
 5. Each payment by the Client will first serve to settle the default interest owed as referred to in paragraph 2 of this article and then to settle the extrajudicial costs owed as referred to in paragraph 4 of this article. Only after full payment of the default interest and extrajudicial costs owed will a payment by the Client be deducted from the principal amount owed.

Article 12 Preservation of body material

 1. HAY Diagnostics kan het van de Deelnemer ontvangen lichaamsmateriaal bewaren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften en termijnen. Het ontvangen lichaamsmateriaal wordt eigendom van HAY Diagnostisch mits het materiaal niet meer tot personen herleidbaar is. Een uitzondering op het niet herleidbaar opslaan van monsters kan gevormd worden indien er hiervoor door het RIVM afwijkende regels zijn bepaald.
 2. Volgens de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 4671.kunnen van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen worden gebruikt voor medisch statistisch of ander medisch wetenschappelijk onderzoek voor zover het onderzoek met de vereiste zorgvuldigheid wordt verricht. Onder onderzoek met van het lichaam afgescheiden anonieme stoffen en delen wordt verstaan onderzoek waarbij is gewaarborgd dat het bij het onderzoek te gebruiken lichaamsmateriaal en de daaruit te verkrijgen gegevens niet tot de persoon herleidbaar zijn. Door gebruikmaking van de dienstverlening van HAY Diagnostics, gaat de Deelnemer impliciet akkoord met het gebruik van het geanonimiseerde monster voor dit doeleinde. Ieder verzoek tot het vernietigen van het lichaamsmateriaal zal worden gehonoreerd, mits tijdig ingediend en dus voordat het monster geanonimiseerd is. U kunt uw verzoek tot vernietiging van het monster indienen door een mail te sturen aan: info@howareyoudiagnostics.com

Article 13 Liability and indemnity

 1. In the event that HAY Diagnostics fails imputably in the performance of any obligation incumbent on HAY Diagnostics or commits a wrongful act towards the Client, HAY Diagnostics will only be liable towards the Client for the damage suffered by the Client in this context if the Client can show that such damage is due to intent or gross negligence on the part of HAY Diagnostics and/or its managing employees.
 2. Indien de aansprakelijkheid van HAY Diagnostics volgens het vorige lid moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van HAY Diagnostics beperkt tot het factuurbedrag ter zake van de geleverde diensten per schade-toebrengende gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, met dien verstande dat aansprakelijkheid van HAY Diagnostics voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten.
 3. Furthermore, HAY Diagnostics will never be liable for damage resulting from the quality of materials used or processed by HAY Diagnostics, or from the use of goods provided to HAY Diagnostics by the Client.
 4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 zal de totale aansprakelijkheid van HAY Diagnostics per schade toebrengende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak nimmer meer bedragen dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid assuradeur van HAY Diagnostics dekking verleent.
 5. The Client indemnifies HAY Diagnostics and the (auxiliary) persons engaged by HAY Diagnostics in the performance of its obligations against all claims by third parties on account of damage suffered by such third parties arising from or in connection with the performance of the work carried out by HAY Diagnostics, except in the event of intent or gross negligence on the part of HAY Diagnostics and/or the (auxiliary) persons engaged by HAY Diagnostics in the performance of the agreement. Likewise, (auxuliary) persons of HAY Diagnostics shall be considered 'third parties' within the meaning of this article. In particular, but not exclusively, the Client indemnifies HAY Diagnostics against all claims of Third Parties in the context of damage / loss suffered by said third parties which is the consequence of noncompliance with the obligations pursuant to title 7, section 5 of the Dutch Civil Code by the Client vis-à-vis the participant and/or the participant's due representative.
 6. As soon as How Are You Diagnostics B.V., its personnel and/or other (auxiliary) persons of HAY Diagnostics are held liable by a third party, HAY Diagnostics will immediately inform the Client to this effect. During any negotiation with the third party or any legal proceedings, HAY Diagnostics and the Client will always consult with each other. The Client will bear the lawyer's fees and other costs associated with conducting such negotiations or any proceedings.

Article 14 Applicable Law and Competent Court

 1. Every agreement between HAY Diagnostics and its the Client shall be governed by Dutch law.
 2. To the extent permitted by law, all disputes between HAY Diagnostics and its the Client shall be submitted to the competent court in Lelystad.
 3. HAY Diagnostics General Terms and Conditions of Legal Entities
has been added to the cart. View Cart