Data subject verzoek

Indien u een datasubjectverzoek wilt indienen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Start het bericht met: Data subject verzoek

In het verzoek dient u de volgende informatie te verstrekken:

  • Achternaam
  • Voornaam.
  • Geboortedatum.
  • Adres, postcode, plaats.
  • Telefoonnummer.
  • Email-adres.

Daarnaast moet u aangegeven welke informatie u wenst :

  • Bevestigen of How Are You Diagnostics BV persoonsgegevens verwerkt.
  • Een overzicht te geven van uw persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens doorsturen naar:  email-adres of post.
  • Anders:

De manier waarop u de gegevens wenst te ontvangen.

How Are You Diagnostics zal contact met u opnemen om een identiteitsverificatie uit te voeren en om de rechtmatigheid van uw verzoek te toetsen.